Toleranciára tanítanád a diákjaid? Vegyél részt képzésünkön!

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület a Szubjektív Értékek Alapítvánnyal és a Budapesti Európai Ifjúsági Központtal konzorciumban képzést hirdet a Böngésző – az online gyűlöletbeszéd elleni fellépés az emberi jogi nevelés eszközeivel (Európa Tanács 2013) című kézikönyv adaptációjából.

A KÉPZÉSRŐL: A képzés a Böngésző – az online gyűlöletbeszéd elleni fellépés az emberi jogi nevelés eszközeivel (Európa Tanács 2013) című kézikönyv magyarországi adaptációjához kapcsolódik. A képzés a Böngésző és az aktív részvételen alapuló kooperatív, tapasztalati és nemformális tanulás módszertanára épül. Fontos elemei a prezentációval kísért előadás, a szituációs, interaktív és dramatikus játékok, az irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, valamint a tematikus csoportmunka.

MIÉRT JELENTKEZZEK? A képzés olyan eszközöket és módszereket ad a résztvevők kezébe, amelyek a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos emberi jogi nevelésen túl más problémák, kérdések feldolgozására is alkalmasak, legyen az a fiatalok demokratikus részvételének növelése, aktív állampolgárság, kisebbségek iránti tolerancia. Ezenfelül a program támogatja a digitális írástudás, a biztonságos internethasználat, az online etika, valamint a tolerancia, szolidaritás és empátia értékeinek kialakulását az ifjúság körében. A projekt segíti továbbá a partnerszervezetek, multiplikátorok és aktivisták kapcsolatainak bővülését, így nem csupán a gyűlöletbeszéddel szembeni hatékonyabb fellépésre, hanem a networkingre is lehetőséget teremt. A résztvevőknek a képzés után is lehetőségük van a folytatására, ugyanis a Böngésző kiadványt magyar nyelven, online elérhetővé tesszük. A képzés egyben regisztrált felnőttképzés is.

A KÉPZÉSEK IDŐPONTJAI:

2017. augusztus 24-25, VESZPRÉM

2017. augusztus 28-29., KECSKEMÉT

2017. szeptember 4-5., NYÍREGYHÁZA

2017. szeptember 11-12, NAGYKANIZSA

2017. szeptember 14-15., BÉKÉSCSABA

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: A képzésre való jelentkezés a képzés előtt pontosan egy héttel déli 12 órakor lezárul. Másnap a résztvevőket kiértesítjük sikeres jelentkezésükről.

KIK JELENTKEZHETNEK? A képzést ifjúsági, ifjúságsegítő és ifjúságvédelmi, valamint emberi jogokkal foglalkozó civil szervezetek szakemberei, fiatal felnőttek és közoktatásban tanuló fiatalok, valamint pedagógusok részére hirdetjük meg.

A képzés egészén részt vevők számára első nap ebédet és vacsorát, második nap ebédet biztosítunk.

A jelentkezéshez kattints ide! A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel.

További kérdéseiddel fordulj Nedeczky Lilla projektkoordinátorhoz emailben.