Prágai továbbképzést tartottunk a gyűlölet-bűncselekményekről

A Szubjektív Értékek Alapítvány április 11-én és 12-én a Tackling Hate Crime and Hate Speech projekt keretében továbbképzést szervezett a gyűlöletincidensek áldozatainak nyújtott segítségnyújtásról.

A Training on Legal Aid to Victims of Hate Crime című prágai továbbképzésen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói cseh, litván, máltai és szlovák rendőrökkel, jogászokkal és civil szervezetek munkatársaival ismerkedtek meg és beszélgettek a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd áldozatainak nyújtott segítségnyújtás országaikra és szakterületükre jellemző problémáiról.

A tréningen a résztvevők megosztották egymással a gyűlöletincidensek jogi és társadalmi meghatározásában jelentkező különbségeket országonként, valamint ezek megjelenési formáit és indikátorait. A magyarországi résztvevők erre a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport által kidolgozott indikátorlistát használták fel. Az indikátorok felismerését a résztvevők valódi bűncselekmények leírásából gyakorolhatták.

Beszéltünk a gyűlöletincidenseknek leginkább kitett csoportokról – összehasonlítottuk, hogy a résztvevő országokban ezek a csoportok hogyan változnak és milyen mértékben kitettek erőszakos bűncselekményeknek. A gyűlöletincidensek áldozatainak biztosított segítségnyújtás specifikumainak azonosítása közben sokat beszéltünk arról, hogy milyen fontos, hogy az áldozatok bízni tudjanak a rendőrségben, és hogy a bűncselekmény részleteit rögzítő személy feltegye a gyűlölet-bűncselekmény azonosításához szükséges kérdéseket. Beszéltük a gyűlölet-bűncselekményeknek az áldozatra és az áldozathoz tartozó csoportra gyakorolt pszichológiai hatásairól.

A képzés alatt sok időt szántunk valódi cseh incidensek megismerésére, és a gyűlölet-bűncselekmények jogi hátterének feltárására. A tréning főszervezője, a cseh In Iustitia alapítvány részletesen bemutatta a gyűlöletincidensekkel kapcsolatos tevékenységét, melyből a magyar résztvevők betekintést nyertek a civil szervezetek életébe, állami szervekkel való kapcsolatába.