Migráns politikai részvétel

Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapja támogatásával, 2016 decembere és 2018 májusa közt megvalósított projekt a magyarországi migránsok politikai részvételének komplex fejlesztése érdekében jött létre. Célunk volt, hogy a résztvevők, és közvetett módon közösségeik képessé váljanak saját érdekeik és igényeik megfogalmazására és képviseletére a magyar politikai és közéletben, helyi és akár országos szinten, részt vegyenek a róluk szóló döntésekben és releváns hozzájárulásuk lehessen az általános szakpolitikai kérdések őket érintő vetületeihez.

A célok megvalósítása érdekében létrehoztuk a Migráns Politikai Fórumot, amelynek ülései olyan témákat jártak körül és készítették el azok problématérképét és cselekvési tervét, mint az oktatás, egészségügy és munkavállalás, ezzel hozzájárulva a migránsok érdekeinek és igényeinek megjelenítéséhez a helyi politikában. Emellett képzéseket és egyéni mentorálást kínáltunk a migráns hátterű civil szervezetek és egyének kapacitás- és készségfejlesztése érdekében, továbbá migráns közösségi képviselőket is kiképeztünk.


A projekt keretében megvalósított felnőttképzési képzéseink:

Migráns közösségi képviselők képzése (2017.06.17. – 2017.10.15., E-000466/2014/D004)

Migráns nonprofit szervezet vezetőképzés 1. Nonprofit szervezet vezetésének jogi és etikai alapjai (2017.09.08. – 2017.10.06., E-000466/2014/D005)

Migráns nonprofit szervezet vezetőképzés 2. Erőforrások, forrásteremtés (2017.10.20. – 2017.11.17., E-000466/2014/D006)

Migráns nonprofit szervezet vezetőképzés 3. A nonprofit szervezet kommunikációja (2017.12.01. – 2018.01.12., E-000466/2014/D007)

Migráns nonprofit szervezet vezetőképzés 4. Társadalmi és kulturális orientáció (2018.01.26. – 2018.03.02., E-000466/2014/D008)

Képzéseink indulásáról érdeklődhetsz:
Cím: 1092 Bp. Erkel u. 15.
Telefon: +36 30 940 4307

Összes kapcsolódó bejegyzés