Inclusive Europe: Build Bonds not Walls

Az Inkluzív Európa projekt célja, hogy a helyi közösségek bevonásával, valamint a migránsok és az helyiek közötti kölcsönös megértés előmozdításával megkönnyítse az újonnan érkezett migránsok befogadó társadalmakba való beilleszkedését. A projekt megközelítése három pilléren alapul: az etnikumközi közösségek közötti társadalmi interakció, kultúrák/vallások közötti tevékenységek és végül társadalmi-gazdasági kezdeményezések, amelyek célja a migránsok új társadalmi-gazdasági környezetbe való beilleszkedésének feltételeinek megteremtése.

A projektet az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapja (MMIA) társfinanszírozza, és összesen 8 partner vesz részt benne 6 európai országból: Belgium, Olaszország, Görögország, Spanyolország és Magyarország. Az Inclusive Europe két évig, 2020 októbere és 2022 szeptembere között tart.