Common Ground Dialogues

A Common Ground Dialogues (CGD) az Európai Unió Kreatív Európa társfinanszírozott projektje, amelynek célja egy depolarizáló művészi történetmesélési gyakorlat kialakítása. A történet alkotásnak ez a módszere az empátiát és a megértést közvetíti és erősíti a sztereotípiák és elfogultságok lebontásával. A partnerek különféle tevékenységeket terveznek, amelyek többek között művészi, tudományos és hibrid produkciókat eredményeznek. Ezekben a produkciókban különböző kulturális csoportok és kreatív egyének vesznek részt, az eredmények pedig diverz közönségek számára lesz elérhető. 

A CGD módszertana a történetmesélő körök (Storytelling circle) néven ismert történetmesélési workshopokon keresztül valósul meg, biztonságos és merész környezetet teremtve. Ebben a térben az egyének képesek megvizsgálni különbségeket és még fontosabb azonosítani a közös értékeket. Az STC-kben az egyének megtanulják, hogyan dolgozzanak és működjenek együtt, és hogyan kezeljék az őket megosztó polarizáló témákat. Ez a megközelítés a partnerek azon meggyőződésén alapul, hogy a változások a közösségen belülről és a közös alkotó művészeti élményekből indulnak ki.

A CGD projekt 2023 januárja és 2024 decembere között fut.

https://cgd.spaceexplorers.nl